PolskiAngielski
Schowek (0) Zaloguj się Załóż konto
77hobby
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Warsztat FrSky2 » Sprawdzanie zasięgu RC

Kontakt

Nasze hity

Promocje

Polecamy

1234

Sprawdzanie zasięgu RC

Data dodania: 31-05-2018

Standardowa kontrola zasięgu odbiornika powinna być wykonana przed każdym uruchomieniem modelu (lotem, jazdą, pływaniem, etc.), a co najmniej na początku każdego modelarskiego dnia. Taką kontrolę można przeprowadzić w modelu, a jej wykonanie trwa zaledwie chwilę. Dobrą praktyką jest połączenie wykonania testu zasięgu z testem failsafe. W razie podejrzenia występowania problemów, należy w szczególny sposób zadbać o środowisko testowe.Sprawdzanie zasięgu RC

Zaniechanie wykonania testu zasięgu i failsafe może okazać się bardzo nieprzyjemne w skutkach, w najlepszym razie powodując "tylko" rozbicie modelu.

Pobliskie sieci WiFi, zabudowania, metalowe konstrukcje, drzewa oraz inne elementy mogą wpływać na zasięg połączenia pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, zarówno podczas procedury sprawdzania zasięgu, jak i podczas sterowania modelem.

W poniższym artykule podajemy przykłady związane z nadajnikami / odbiornikami FrSky, ale większość zawartych tutaj informacji jest uniwersalna.

Procedura kontroli zasięgu RC

Poniższa procedura zakłada, że test wykonywany jest przy użyciu modułu nadawczego FrSky XJT lub aparatury FrSky (Taranis / Horus). Test dla innych modułów będzie wyglądał bardzo podobnie.

Dla aparatur RC firmy FrSky (Taranis, Horus) nie ma potrzeby operowania przyciskiem F/S w punktach 4 i 6, nawet jeśli testujemy dodatkowy moduł nadawczy XJT (ale DJT / DHT już tak, gdyż nie komunikują się on z aparaturą przez Smart Port). Oczywiście tym bardziej nie ma potrzeby (ani nawet możliwości) operowania przyciskiem F/S, jeśli testujemy wbudowany, wewnętrzny moduł nadawczy aparatur Taranis / Horus.

W aparaturach RC FrSky tryb sprawdzania zasięgu (ang. Range Check) aktywuje i dezaktywuje się z poziomu menu aparatury (OpenTX / FrOS). Dodatkowo po aktywowaniu trybu sprawdzania zasięgu aparatura będzie pokazywała aktualny odczyt RSSI, co znacznie ułatwia przeprowadzenie kontroli (wskazanie będzie uwzględniało ograniczenie mocy nadawania).

Sprawdzanie zasięgu RC

Sprawdzanie zasięgu RC

 1. Umieść odbiornik (model) co najmniej 60cm nad poziomem gruntu, na podłożu nie zawierającym metalu (np. na drewnianym stole).
 2. Anteny odbiornika powinny być zamontowane w modelu tak, by się wzajemnie nie dotykały, nie dotykały innych instalacji w modelu ani podłoża. Elementy aktywne anten powinny być ustawione pod kątem prostym względem siebie nawzajem.
 3. Antena nadajnika powinna być ustawiona w pozycji wertykalnej (równolegle do poziomu ziemi).
 4. Włącz zasilanie nadajnika i odbiornika. Przyciśnij przycisk F/S modułu nadawczego XJT na co najmniej cztery sekundy (czerwona dioda LED wyłączy się, i słychać będzie powtarzający się sygnał dźwiękowy, zielona dioda LED będzie nadal szybko pulsować) lub aktywuj tryb sprawdzania zasięgu w OpenTX / FrOS. Efektywny zasięg nadajnika zostanie ograniczony do 1/30 zasięgu nominalnego.
 5. Oddal się od odbiornika jednocześnie sprawdzając, czy reaguje on poprawnie na polecenia wydawane przez nadajnik (aparaturę RC). Odbiornik powinien reagować poprawnie w odległości co najmniej 30m. W przypadku odbiorników telemetrycznych nie powinno być komunikatów o utracie telemetrii. Dodatkowo, w przypadku używania aparatur FrSky, będzie wyświetlany poziom wskaźnika jakości sygnału zwrotnego (RSSI).
 6. Naciśnij przycisk F/S modułu nadawczego (czerwona dioda LED zapali się, sygnalizując powrót do normalnego trybu pracy) lub wyjdź z trybu sprawdzania zasięgu w OpenTX / FrOS.

Test zasięgu RC w przypadku podejrzenia występowania problemów

W przypadku podejrzenia problemów z zasięgiem nadajnika lub odbiornika należy w szczególny sposób zadbać o środowisko testowe.

 • Testów nie należy wykonywać w domu lub w pobliżu zabudowań, ze względu na wszechobecność sieci WiFi, pracującym w tym samym paśmie 2.4GHz.
 • Odbiornik należy wymontować z modelu (instalacje lub konstrukcja modelu mogą – i często wpływają – na procedurę sprawdzania zasięgu).
 • W miarę możliwości należy dezaktywować wszelkie inne pobliskie nadajniki: w szczególności inne nadajniki RC lub wideo FPV (nawet takie, które teoretycznie nie powinny zakłócać sygnału RC 2.4GHz).
 • Test należy wykonać z dala od potencjalnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych (w szczególności sieci WiFi, nadajników telefonii komórkowej, linii wysokiego napięcia, dużych metalowych konstrukcji).
 • Odbiornik należy zasilić bezpośrednio z baterii lub akumulatorów (najlepiej z pakietu 4.8-6V, akceptowanego przez większość odbiorników i serwomechanizmów). Zasilanie z BEC – jakkolwiek teoretycznie poprawne – jest trudne do diagnozy w przypadku błędnego działania BEC (niewystarczająca wydajność prądowa, występowanie chwilowych spadków napięcia, wprowadzania dodatkowych zakłóceń w paśmie radiowym). Wszelkie BEC przełączające (tzw. SBEC), ze względu na swoją specyfikę, są trudne do diagnozy przy użyciu zwykłego miernika prądu stałego.
 • Do odbiornika można przyłączyć testowe serwomechanizmy, najlepiej jedno lub dwa, niewielkie serwa. Typ serw, pod względem pobieranego prądu, powinien odpowiadać wydajności prądowej stosowanych baterii / akumulatorów stosowanych do zasilania odbiornika. Większe serwa cyfrowe nawet podczas zwykłej pracy (bez obciążenia) mogą pobierać kilka amperów prądu. Tak duże obciążenie nie zawsze jest tolerowane przez mniejsze pakiety akumulatorów i może powodować spadki napięcia na testowanym odbiorniku.
 • Należy sprawdzić, czy anteny odbiornika nie są w żaden sposób uszkodzone ani pozaginane. Jeśli odbiornik posiada dwie anteny (większość odbiorników FrSky) nie powinny się one dotykać ani krosować. Aktywne końcówki anteny powinny być ustawione pod kątem 90° względem siebie, w kierunku na zewnątrz od odbiornika.
 • Należy sprawdzić, czy antena nadajnika (modułu nadawczego / aparatury RC) nie jest uszkodzona, czy jest poprawnie przykręcona (w przypadku modułów lub modeli aparatur RC z odkręcaną anteną).

W przypadku występowania problemów, dobrze jest powtórzyć testy w innym miejscu. Aby stwierdzić, czy ewentualnie stwierdzony problem leży po stronie nadajnika, czy odbiornika, należy test powtórzyć z innym odbiornikiem. W ten sposób będzie wiadomo, który element nie pracuje prawidłowo (odbiornik, czy nadajnik).

Najczęstsze przyczyny występowania problemów z zasięgiem RC

 • Sieci WiFi lub inne zakłócenia elektromagnetyczne.
 • Pobliskie sieci energetyczne.
 • Inne nadajniki, w szczególności wideo FPV.
 • Niestabilne lub niewystarczająco wydajne prądowo źródło zasilania (np. uszkodzony lub niepodający stabilnego napięcia BEC – często nie do zmierzenia zwykłym miernikiem prądu stałego.
 • SBEC powodujący zakłócenia radiowe.
 • Konstrukcja modelu – w szczególności, jeśli model jest wykonany lub zawiera części z włókna węglowego.

Forum 77Hobby
 

Warsztat FrSky 77Hobby
 

 


Strona główna
© 2015-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez 77Group Kowalski Szeląg S.J.