PolskiAngielski
Schowek (0) Zaloguj się Załóż konto
77hobby
wyszukiwanie zaawansowane
1 » 2 » Zasady użytkowania akumulatorów3

Kontakt

Nasze hity

Promocje

Polecamy

1234

Zasady użytkowania akumulatorów

Data dodania: 05-07-2015

Akumulatory są nieodłącznym elementem modelarskiego hobby. Są coraz bardziej wydajne, dostarczają coraz większych pojemności, prądów i napięć. Należy jednak pamiętać, że poprawne ich użytkowanie nie tylko zwiększa ich żywotność, ale ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.NIEPRAWIDŁOWO UŻYTKOWANY LUB PRZECHOWYWANY
AKUMULATOR MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR!

Bezpieczeństwo ma wyjątkowe znaczenie w modelarskich zastosowaniach pakietów akumulatorów. Ze względu na swoje właściwości chemiczne pakiety LiPo, są w sposób szczególny podatne na zmniejszenie żywotności, czy nawet zapalenie się. Ich uszkodzenie mechaniczne lub po prostu zwarcie biegunów prawie na pewno doprowadzi do zapłonu.

Oczywiście inne typy pakietów należy również użytkować w sposób właściwy, gdyż są one narażone na takie same ryzyka.

Podstawowe parametry akumulatorów modelarskich

 • Typ: LiPo, LiFe, NiMh, etc - określa właściwości chemiczne i użytkowe akumulatora, np. napięcie pojedynczego ogniwa, dopuszczalne napięcia maksymalne i minimalne, charakterystykę rozładowania, itp.
 • Ilość ogniw (ang. cell) - określa z ilu pojedynczych akumulatorów składa się pakiet, np. 2S oznacza dwa ogniwa.
 • Napięcie nominalne pakietu - jest pochodną napięcia nominalnego pojedynczego ogniwa i ilości ogniw, np. napięcie nominalne pojedynczego ogniwa LiPo wynosi 3,7V. Napięcie nominalne pakietu LiPo 3S wynosi zetem 11,1V.
 • Napięcia minimalne i maksymalne - są to brzegowe napięcia, poniżej lub powyżej których akumulator może ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu, np. dla pojedynczej celi LiPo wynoszą one min. 3,0V i max. 4,3V.
 • Maksymalny prąd rozładowania - jest to natężenie prądu, które pakiet może dostarczyć w sposób ciągły. Zwykle na akumulatorach podany jest jako liczba C, np. 25C. Liczba ta oznacza wielokrotność pojemności pakietu, np. pakiet 2200 mAh 25C można zatem stele obciążyć prądem 2200 x 25 = 55000 mA / 55A.
 • Maksymalny chwilowy prąd rozładowania: jest to natężenie prądu, które pakiet może dostarczyć przez krótką chwilę (przyjmuje się, że do 10s). Zwykle podawany na akumulatorach jako druga liczba C, np. 30C/40C - w tym przypadku chodzi o 40C. Maksymalny prąc liczy się tak samo jak w poprzednim przykładzie (pojemność pomnożona przez liczbę C).
 • Prąd ładowania - jest to maksymalne natężenie prądu, którego należy użyć do ładowania akumulatora. Generalna zasada mówi, że akumulatory należy ładować prądem max. 1C (mniejszy prąd ładowania wydłuża żywotność akumulatora).
 • Napięcie przechowywania - inne dla każdego typu ogniw napięcie, do którego należy naładować/rozładować akumulator jeśli nie ma być on używany. Dobrą zasadą jest ładowanie akumulatorów na krótko przed ich użytkowaniem (najwcześniej dzień przed).
 • Waga, wymiary - ważne, ale oczywiste parametry pakietu. Pakiety o większej ilości ogniw, większej pojemności, czy liczbie C - ważą więcej i są większe.

Ogólne zasady użytkowania akumulatorów:

 • Nie zwierać biegunów
 • Podłączać zgodnie z biegunowością (plus/czerwony do bieguna dodatniego, minus/czarny do bieguna ujemnego zasilanego elementu; zwykle oznaczone tak samo odpowiednio +/-, czerwony/czarny)
 • Nie naruszać integralności mechanicznej (nie dziurawić, nie deformować, etc.)
 • Nie rozładowywać prądem większym niż prąd maksymalny
 • Nie ładować prądem większy niż 1C
 • Nie dopuszczać do ekspozycji na wysoką temperaturę (w szczególności nie zostawiać na słońcu)
 • Podczas ładowania akumulatory umieszczać na bezpiecznym, dielektrycznym i niepalnym podłożu oraz z dala od innych przedmiotów (podczas ładowania może dojść do zapłonu, np. wskutek awarii ładowarki, błędnego ustawienia parametrów ładowania, czy awarii samego akumulatora)
 • Nie ładować bez nadzoru
 • Nie ładować / rozładowywać poza dopuszczalne napięcia
 • Podczas rozładowywania nie przekraczać temperatury 60°C
 • Podczas ładowania nie przekraczać temperatury 40°C
 • Używać dobrych, markowych ładowarek, przeznaczonych do danego typu akumulatorów
 • Nie mieszać różnych typów ogniw/pakietów do zasilania jednego układu
 • Przed pierwszym użyciem wykonać dwa, trzy cykle pełnego rozładowania/ładowania (do napięć min/max)
 • Nie używać akumulatorów uszkodzonych mechanicznie, np. po kraksie modelu (zawsze po kraksie modelu pakiet należy zutylizować, nawet jeśli nie ma widocznych uszkodzeń)
 • Po zużyciu oddać do punktu profesjonalnej utylizacji, nie wyrzucać razem ze śmieciami ogólnego przeznaczenia

Ogniwa LiPo

 • Napięcie nominalne: 3.7V
 • Napięcie maksymalne: 4.2V
 • Napięcie minimalne 3.0V (dla wydłużenia żywotności zaleca się nie rozładowywać poniżej 3,3V)
 • Przechowywać naładowane do 3,8V
 • Liniowa charakterystyka rozładowania (ogniwo LiPo rozładowuje się powoli od 4,2V do 3,3V; jest to łatwe do monitorowania w modelu i daje czas na wylądowanie, gdyż wiadomo, że napięcie zbliża się do minimalnego)
 • Przy złym użytkowaniu potrafią "spuchnąć" od uwalnianych gazów
 • Przy złym użytkowaniu stosunkowo łatwo ulegają zapłonowi
 • Ilość cykli ładowania ok. 300-400 (zależnie od producenta)

Ogniwa LiFe

 • Napięcie nominalne: 3.3V
 • Napięcie maksymalne: 3.6V
 • Napięcie minimalne 2.5V (alarm w modelu najlepiej ustawić na 3,1V, ze względu na charakterystykę rozładowania)
 • Przechowywać naładowane do 3,3V
 • Stała charakterystyka rozładowania (ogniwo LiFe będzie pokazywało bardzo stałe napięcie przez cały czas pracy, prawie do momentu rozładowania - potem napięcie w sposób nagły obniży się, często nie dając czasu na bezpieczne wylądowanie modelu)
 • Znacząco mniejsze ryzyko "spuchnięcia" oraz zapłonu
 • Ilość cykli ładowania ok. 2000 (zależnie od producenta)
 • Cięższe niż LiPo przy tej samej pojemności i ilości ogniw, jednocześnie dostarczając niższego napięcia

Niestosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem akumulatora, utratę gwarancji lub nawet spowodować zapłon i pożar!

Właściwie użytkowane akumulatory są bezpieczne, a ich żywotność sięga deklarowanych przez producenta ilości cykli ładowania/rozładowania.

Forum 77Hobby
 

Warsztat FrSky 77Hobby
 

 


Strona główna
© 2015-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone przez 77Group Kowalski Szeląg S.J.