PolskiAngielski
Schowek (0) Zaloguj się Załóż konto
77hobby
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Warsztat FrSky » Telemetria OpenTX 2.1

Kontakt

Promocje

RunCam PZ0420M

RunCam PZ0420M149,00 zł89,00 zł

RunCam Swift Mini

RunCam Swift Mini139,00 zł119,00 zł

RunCam Eagle

RunCam Eagle269,00 zł169,00 zł

RunCam Split Mini

RunCam Split Mini359,00 zł289,00 zł

XLPower Protos 380

Protos 380799,00 zł650,00 zł

XLPower Protos 380EVO

Protos 380EVO - Kolor czerwony1 419,00 zł1 150,00 zł

M1 OMP Protocol

M1 OMP Protocol1 149,00 zł1 099,00 zł

Polecamy

1234

Telemetria OpenTX 2.1

Data dodania: 05-11-2015

W OpenTX 2.1 obsługa telemetrii została napisana zupełnie od nowa, znacząco zwiększając możliwości Taranisa w zakresie obsługi danych telemetrycznych. W niniejszym artykule opisujemy na konkretnym przykładzie, jak podłączyć czujniki Smart Port, sensory analogowe, jak kalibrować i edytować czujniki oraz jak ustawić alarmy głosowe i skonfigurować ekrany telemetrii.stan aktualny w listopadzie 2015

Telemetria OpenTX 2.1

Wraz z wydaniem OpenTX serii 2.1 została zaprezentowana, napisana zupełnie od nowa, obsługa telemetrii. Możliwości OpenTX, a co za tym idzie także Taranisa, zwiększyły się dzięki temu w bardzo istotny sposób.

Należy jednak mieć na względzie, że uaktualniając OpenTX z poprzedniej serii 2.0, będziemy zmuszeni skonfigurować ustawienia telemetrii w każdym modelu praktycznie od zera - OpenTX ani Companion nie zrobi tego automatycznie, wprowadzone w OpenTX 2.1 zmiany w obsłudze telemetrii są zbyt duże.

Dodatkowo - seria OpenTX 2.1 jest ciągle młodym produktem, rozwijanym przez entuzjastów, modelarzy-programistów z całego świata, jako projekt open-source. Dlatego niektóre funkcje mogą jeszcze nie działać 100% poprawnie, a dokumentacja serii 2.1 praktycznie nie istnieje (poszczególne fragmenty rozrzucone są po różnych forach, ale trudno to nazwać dokumentacją). Między innymi dlatego powstał ten artykuł.

Powyższe dwa akapity odnoszą się do funkcjonowania telemetrii, a więc elementu nie mającego bezpośredniego wpływu na sterowanie modelem. Kontrola modelu, jako podstawowa funkcja OpenTX, jest kontynuowana z wersji 2.0 i nie są nam znane raportowane problemy w tym zakresie. Aczkolwiek - jak zawsze w modelarstwie - trzeba pamiętać, że technika może zawieść i przede wszystkim należy latać bezpiecznie: z dala od ludzi, ulic, stref CTR lotnisk, etc.

Co nowego w telemetrii OpenTX 2.1?

 • Czujniki muszą zostać wykryte przez OpenTX. Tylko wykryte czujniki mogą być użyte w konfiguracji telemetrii OpenTX.
 • Można dodawać sensory wirtualne, których wartość będzie pochodną parametrów innych czujników.
 • Każda wartość podawana do telemetrii jest traktowana jako oddzielny sensor, z wydzielonym zestawem właściwości i parametrów (np. sensor wysyłający kilka parametrów, będzie widoczny jako kilka czujników).
 • Można podłączyć wiele takich samych czujników np. dwa takie same FLVSS. Warunkiem jest nadanie każdemu unikalnego identyfikatora. Czujniki mają domyślnie nadane identyfikatory; aby jednak podłączyć dwa takie same czujniki, jednemu z nich trzeba zmienić identyfikator. Zmiany domyślnego identyfikatora dokonuje się przy pomocy SCC programatora kanałów SBUS/CPPM.
 • Każdy czujnik może być indywidualnie zresetowany przy użyciu dedykowanej funkcji. Umożliwia to np. ustawienie zera dla sensora wysokości, bez resetowania pozostałych czujników, czy danych telemetrycznych całego lotu.

Tak jak w poprzedniej wersji OpenTX wartości czujników mogą być wykorzystywane do ustawienia alarmów (także głosowych), przełączników logicznych, w skryptach, czy wyświetlane na ekranach telemetrii.

Zestaw warsztatowy

W niniejszym artykule będziemy korzystać z:

W artykule zakładamy, że użytkownik potrafi poruszać się po menu OpenTX i posiada podstawową wiedzę na temat tego systemu. Nie opisujemy także procedury bindowania odbiornika. Informacje te można znaleźć w innych artykułach Warsztatu FrSky 77Hobby, na stronach OpenTX lub w innych zasobach dostępnych w Internecie.

Odbiornik FrSky X6R-148

16-kanałowy odbiornik serii X, obsługujący do 16 kanałów przez port SBUS, z czego 6 dostępnych jest na konwencjonalnych portach PWM. Przy bindowaniu można wybrać które kanały mają być dostępne na portach PWM: 1-6, czy 7-12.

X6R posiada porty SBUS, Smart Port oraz - w przeciwieństwie do X8R - port analogowy, który znajduje się na spodzie odbiornika. Na porcie tym fabrycznie założona jest zworka, która powoduje przesyłanie do telemetrii napięcia zasilania mierzonego wewnętrznie przez sam odbiornik. Po zdjęciu zworki można do tego portu podłączyć czujniki analogowe (do skrajnych pinów, oznaczonych jako A1 i G).

X6R wyposażony jest także w wyjście RSSI, jednak nie jest ono wyprowadzone na zewnąterz obudowy (znajduje się na płytce drukowanej). Sygnał RSSI - jak zwykle w FrSky - podawany jest w postaci PWM. Sygnał ten można łatwo zamienić na sygnał analogowy, przy użyciu prostego filtra wygładzającego.

Odbiornik X6R ma więc prawie wszystkie cechy odbiornika X8R, jest przy tym mniejszy, lżejszy i - co bardzo ważne - posiada port analogowy, do którego można przyłączyć niedrogie, analogowe czujniki, np. napięcia FBVS-01, czy temperatury TEMS-01. Do portu analogowego można łatwo przyłączyć inne czujniki, także firm trzecich.

FrSky X6R

Czujnik napięcia FrSky FLVSS (Smart Port)

FLVSS Podłącza się do portu Smart Port odbiornika oraz wtyczki balansera baterii. Jak większość urządzeń Smart Port, posiada on dwa Smart Porty, gdzięki czemu można podłączać urządzenia kaskadowo, jedno urządzenie do drugiego (Smart Port wykorzystuje transmisję szeregową, rozpoznając poszczególne sensory po ich unikalnych identyfikatorach).

FLVSS podaje do telemetrii dwa parametry: CELS (napięcie całego pakietu) oraz CELL (napięcie na ogniwie o najniższej wartości). Szczególnie drugi paramter jest bardzo użyteczny, jako że cały pakiet jest tak dobry, jak dobre są poszczególne jego ogniwa. Parametr CELL pozwala na monitorowanie stanu ogniwa, które zachowuje się najgorzej.

FrSky FLVSS

Czujnik FrSky GPS V2 (Smart Port)

Przekazuje do telemtrii aktualną pozycję GPS, orientującą model w realnej przestrzeni, a także aktualną prędkość i wysokość. Na podstawie przekazanych parametrów OpenTX (poza logowaniem i wyświetlanej aktualnej pozycji) może wyliczyć np. odległość od punktu startu.

FrSky GPS V2

Czujnik analogowy napięcia FrSky FBVS-01

Prosty i niedrogi czujnik napięcia, podłączany do portu analogowego kompatybilnych odbiorników (seria D oraz niektóre odbiorniki serii X). Do baterii należy podłączyć go w taki sposób, aby mierzył napięcie całego pakietu (np. przez podłączenie tylko skrajnych przewodów wtyku balansera baterii).

UWAGA: Oznaczenia na płytce FBVS-01 punktów lutowniczych 1S / 2S / 3S nie odnoszą się wprost do faktycznej ilości ogniw mierzonego pakietu. Aby określić do których punktów należy przylutować przewody dla konkretnego pakietu, należy sprawdzić tabelkę w dokumentacji FBVS-01.

 FrSky FBVS-01

Podłączenie i przygotowanie zestawu testowego

Odbiornik X6R-148 zasilany z baterii 2S. Do Smart Port odbiornika podłączone są kaskadowo czujniki FLVSS oraz GPS V2. Do portu analogowego X6R podłączony jest czujnik FBVS-01.

Telemetria OpenTX 2.1

Sensor FLVSS monitoruje napięcie baterii 2S odbiornika, a FBVS-01 dodatkowej baterii 4S (ma podłączone skrajne przewody wtyku balansera).

Telemetria OpenTX 2.1

W Taranisie X9E został stworzony nowy model. Odbiornik został zbindowany w trybie D16.

Konfiguracja telemetrii krok po kroku

Po zbindowaniu odbiornika do nowego modelu w OpenTX, na ekranie TELEMETRY (strona 13 w ustawieniach modelu) domyślnie nie są widoczne żadne czujniki.

Wykrywanie podłączonych czujników

Aby uruchomić procedurę wykrycia czujników (ang. Discover new sensors) należy wybrać odpowiednią opcję z ekranu TELEMETRY.

Telemetria OpenTX 2.1

Podłączone czujniki, a właściwie ich parametry (traktowane jako oddzielne sensory) zostaną wykryte i wylistowane na tej samej stronie TELEMETRY. Niektóre czujniki (parametry) mogą pojawić się po kilku sekundach, dlatego należy chwilkę odczekać.

Telemetria OpenTX 2.1
 1. Cels (z czujnika FLVSS)
 2. SWR (bezpośrednio z odbiornika)
 3. RSSI (bezpośrednio z odbiornika)
 4. RxBt (z czujnika FBVS-01)
 5. GSpd (z czujnika GPS V2, prędkość)
 6. GPS (z czujnika GPS V2, koordynaty GPS)
 7. GAlt (z czujnika GPS V2, wysokość GPS)
 8. Date (z czujnika GPS V2, data i czas GPS)

Można teraz wybrać opcję Stop discovery (Koniec wykrywania). Dopiero w razie podłączania nowego czujnika będzie konieczne ponowne uruchomienie procedury wykrywania czujników.

Konfiguracja czujnika napięcia FLVSS (Smart Port)

Dla czujnika FLVSS automatycznie został wykryty tylko parametr Cels (napięcie całego pakietu), mimo że wcześniej pisaliśmy o dwóch parametrach. Jednak Cels jest parametrem złożonym, z którego można pobrać wartość Cell (napięcie ogniwa o najniższej wartości - i nie tylko).

W tym celu tworzymy nowy sensor (ang. Add a new sensor):

Telemetria OpenTX 2.1

... ustawiamy parametry nowego sensora w następujący sposób:

Telemetria OpenTX 2.1
 • Name: Dowolny, czteroliterowym ciąg znaków - będący nazwą nowego czujnika. Tutaj wpisaliśmy nazwę Cell.
 • Type: Calculated oznacza, że nowy, wirtualny sensor będzie obliczany lub indeksowany z innego, istniejącego sensora.
 • Formula: Określa jaka operacja będzie wykonywana (np. dodawanie, mnożenie, średnia; Cell jest specjalną operacją indeksowania).
 • Cell sensor: Wskazuje, z którego czujnika mają być pobierane dane (możemy mieć więcej niż jeden czujnik tego samego typu, o różnych identyfikatorach i nadanych różnych nazwach) - w tym przypadku wybieramy nazwę istniejącego czujnika, czyli Cels.
 • Cell index: Wybiera którą wartość z indeksu chcemy pobrać. Możliwe wartości to Lowest, Highest, Delta (odpowiednio Najniższa, Najwyższa, Różnica) lub numer konkretnego ogniwa (np. 3 jeśli interesuje nas konkretnie ogniwo nr. 3). Wybieramy Lowest, jako że w chwili obecnej chcemy zdefiniować czujnik podający wartość najniższą z odczytanych przez sensor.
 • Logs: Określa, czy dany parametr ma być uwzględniany w logach. Samo logowanie trzeba włączyć oddzielnie, najlepiej przy uzbrajaniu silnika.

Ustawienia zatwierdzamy wychodząc z danego menu klawiszem EXIT. Zmiany wprowadzane są do konfiguracji natychmiast, bez oddzielnego potwierdzania (dotyczy to całego OpenTX).

Po wprowadzeniu opisanej wyżej konfiguracji na liście sensorów pojawił się nowy czujnik, nr 9, o nazwie Cell, wskazujący wartość napięcia najsłabszego ogniwa. Taką samą wartość widać na wyświetlaczu czujnika FLVSS.

Telemetria OpenTX 2.1
Telemetria OpenTX 2.1

Załóżmy dodatkowo, że chcielibyśmy aby Taranis komunikował głosem, co 30 sekund, jaka jest aktualna wartość parametru Cell, kiedy przełącznik SD jest w pozycji środkowej (oczywiście może to być dowolny przełącznik, w dowolnej pozycji). Na ekranie SPECIAL FUNCTIONS (strona 11 menu OpenTX) wystarczy skonfigurować taką linię:

Telemetria OpenTX 2.1

Od teraz, po przełączeniu SD w pozycję środkową, a Teranis powie nam jakie napięcie ma najgorsze ogniwo w pakiecie modelu i będzie to powtarzał co 30 sekund, dopóki przełącznik SD pozostanie w pozycji środkowej.

Może jednak lepiej dowiedzieć się dopiero o tym, że dane ogniwo przekroczyło próg alarmowy, powiedzmy 3.3V ? Na ekranie LOGICAL SWITCHES (ekran nr 10) wystarczy ustawić przełącznik logiczny, który będzie miał wartość prawdziwą, po spełnieniu określonego warunku:

Telemetria OpenTX 2.1

... tutaj L1 przyjmie wartość PRAWDA, jeśli wartość Cell spadnie poniżej 3.30V.

Aby dokończyć konfigurację alarmu, należy jeszcze wrócić do ekranu SPECIAL FUNCTIONS i ustawić odtworzenie pliku dźwiękowego lowbat (and. low battery, niski stan napięcia baterii), kiedy stan przełącznika logicznego L1 będzie prawdziwy. Załóżmy, że komunikat ten będzie przypominany np. co 6s - powinno być to wystarczająco irytujące aby wylądować ;).

Telemetria OpenTX 2.1

Alarm o zbyt niskim napięciu jednego z ogniw pakietu został właśnie skonfigurowany :).

UWAGA: aby Taranis mówił cokolwiek, należy na kartę SD wgrać pliki dźwiękowe, zgodne z językiem wybranym dla OpenTX. Standardowo na karcie SD nie ma plików dla języka polskiego. Trzeba je ściągnąć ze stron OpenTX i wgrać do odpowiedniego katalogu na karcie SD Taranisa. Pliki komunikatów można także przygotować samemu, będziemy o tym pisać w oddzielnym artykule.

Konfiguracja i kalibracja analogowego czujnika FBVS-01

Przejdźmy teraz do konfiguracji czujnika analogowego w odbiorniku X6R, do którego został przyłączony sensor FBVS-01.

FBVS-01 został wykryty jako RxBt (ang. Receiver Battery, bateria odbiornika). Normalnie w odbiornikach serii X parametr ten pokazuje napięcie zasilania odbiornika, mierzone przez sam odbiornik. W naszym przykładzie do portu analogowego X6R podłączyliśmy zewnętrzny, analogowy czujnik napięcia FBVS-01, mierzący napięcie całego pakietu zasilającego odbiornik.

Telemetria OpenTX 2.1

Aby przejść do edycji czujnika, należy wybrać go na liście ekranu TELEMETRY, wcisnąć dłużej przycisk ENTER i wybrać opcję EDIT.

FBVS-01, jako czujnik analogowy, wymaga kalibracji. Zaraz po przyłączeniu pokazywał 10.2V na pakiecie 4S. Gdyby to było prawdą, pakiet ten nadawałby się tylko do utylizacji. Aby skorygować wskazanie, należy zmierzyć faktyczne napięcie całego pakietu - najlepiej pod tym samym obciążeniem - a następnie odpowiednio zmienić parametr Ratio (mnożnik), edytując ustawienia sensora RxBt.

Telemetria OpenTX 2.1

Faktyczne napięcie naszego warsztatowego pakietu wynosiło 15.2V (zmierzone woltomierzem). Należało zatem zwiększać wartość Ratio (z 13.2 na 19.6), aż pokazywane napięcie osiągnęło 15.2V.

Telemetria OpenTX 2.1

Po tak wykonanej kalibracji wskazanie napięcia będzie wiarygodne i parametr RxBt może być użyty w alarmach, logach, etc.

Czujnik GPS V2 - konfiguracja wysokości względnej i odległości od punktu startu

Skonfigurujmy jeszcze poprawnie GPS, przy okazji prezentując kolejne wirtualne czujniki i ustawiając resetowanie konkretnych sensorów.

W tym celu najlepiej umieścić czujnik GPS V2 w miejscu, gdzie odbierze on sygnał wysyłany przez satelity GPS (zwykle nie w pomieszczeniach, być może przy samym oknie). Dzięki temu będziemy mogli obserwować, czy wprowadzane zmiany działają zgodnie z oczekiwaniami.

Domyślne nastawy GPS V2 przekazują do systemu telemetrii FrSky informację o położeniu (sensor GPS na liście ekranu TELEMETRY), wysokości bezwzględnej (GAlt), prędkości względem ziemi (GSpd; do mierzenie prędkości w powietrzu służą czujniki ASS-70 oraz ASS-100) oraz aktualnej dacie i czasie GPS (Date; bardzo dokładne żródło czasu).

 Telemetria OpenTX 2.1

Niestety np. prędkość (GSpd) podawana jest w węzłach. Aby zmienić jednostkę na bardziej przyjazne km/h wystarczy przejść do konfiguracji sensora GSpd i zmienić parametr Unit (jednostka):

Telemetria OpenTX 2.1
Telemetria OpenTX 2.1

Także wysokość bezwzględna (GAlt) nie jest zbyt użyteczna na co dzień. Można wprawdzie przeliczać, ale przecież OpenTX może zrobić to za nas. Wystarczy zaznaczyć opcję Auto Offset w konfiguracji sensora GAlt.

Funkcja Auto Offset powoduje, że przy każdym włączeniu (także resecie) sensora jego aktualne wskazanie przesunięte jest tak, by dany sensor wskazywał zero (np. w naszym przykładzie funkcja Auto offset ustawi przesunięcie wskazania na -124.1m - gdyż wskazanie wysokości bezwzględnej GPS wynosiło +124.1m). Idealna funkcja do zerowania właśnie wskazania wysokości!

Można także zaznaczyć opcję Positive. Po jej zaznaczeniu dany sensor nie powinien podawać wartości ujemnych, które dla wskazania wysokości względnej zwykle nie mają sensu (GPS V2, jak każdy czujnik GPS, ma pewną tolerancję pomiaru i przy zerze często podaje wartości lekko ujemne). Niestety w chwili obecnej wydaje się, że parametr Positive nie działa jak powinien, lub dostępna dokumentacja nie opisuje poprawnie jego działania - zapewne zostanie to poprawione w kolejnych wersjach OpenTX 2.1.

Telemetria OpenTX 2.1
Telemetria OpenTX 2.1

W takiej konfiguracji sensor GAlt ustawi się na zero przy następnym restarcie (np. przez odłączenie zasilania czujnika GPS V2).

Można jeszcze dodać zerowanie tego konkretnego sensora (tutaj GAlt), tak by przełącznikiem wymusić Auto offset (np. można przypisać zerowanie GAlt to tego samego przełącznika, co uzbrajanie silnika). W naszym przypadku przypisujemy przełącznik SA w pozycji środkowej (SA-).

Telemetria OpenTX 2.1

Po chwilowym przełączeniu SA na pozycję środkową GAlt zostanie wyzerowany (by natychmiast nieznacznie oscylować wokół zera z powodu niedokładności wskazań GPS):

Telemetria OpenTX 2.1

Od tego momentu wysokość GPS będzie podawana względnie, od poziomu ziemi w danym miejscu. Wskazanie GAlt zostanie także wyzerowane automatycznie, przy włączaniu czujnika GPS.

Przydatną funkcją GPS V2 jest możliwość mierzenia odległości modelu od punktu startu. W tym celu dodamy wirtualny sensor odległości.

Odległość ta będzie liczona od miejsca, w którym GPS po raz pierwszy od włączenia zasilania odebrał sygnał z satelit (tzw. GPS lock).

Dodajemy nowy sensor...

Telemetria OpenTX 2.1

... ustawiając następujące parametry:

Telemetria OpenTX 2.1

W systemie telemetrii mamy teraz dostępny wirtualny sensor o nazwie Dist, pokazujący w metrach odlagłość od miejsca uzbrojenia GPS V2. Jeśli w trakcie definiowania tego wirtualnego sensora został ustawiony parametr Alt sensor (czujnik wysokości), podawana odległość będzie uwzględniała wysokość (3D) - jeśli Alt sensor pozostanie nie zdefiniowany, to odległość będzie podawana w linii prostej na poziomie ziemi (2D).

Telemetria OpenTX 2.1

Ekrany telemetrii

Do tej pory zostały skonfigurowane fizyczne i wirtualne sensory, głosowe odczytywanie aktualnej wartości wybranych parametrów oraz alarm, również głosowy. Warto jeszcze zatem ustawić ekrany telemetrii, wyświetlane przez Taranisa oddzielnie dla każdego modelu, w których można wyświetlić wiele informacji naraz. Ekrany telemetrii konfigurujemy w dalszej części strony TELEMETRY (strona 13 ustawień modelu w OpenTX).

W pierwszej kolejności warto ustawić źródła parametrów wyświetlanych w górnym pasku głównego ekranu modelu. W naszym przypadku wskazujemy RxBt oraz GAlt - sensory, które wcześniej przygotowaliśmy).

Telemetria OpenTX 2.1
Telemetria OpenTX 2.1

Następnie możemy zdefiniować do czterech ekranów, wyświetlanych przez dłuższe przytrzymanie przycisku PAGE na ekranie głównym modelu (potem ekrany przełącza się tym samym przyciskiem, przez krótkie jego przyciśnięcie).

Telemetria OpenTX 2.1

Można zdefiniować ekran typu Liczby (ang. Nums):

Telemetria OpenTX 2.1
Telemetria OpenTX 2.1

... ekran typu Słupki (ang. Bars):

Telemetria OpenTX 2.1
Telemetria OpenTX 2.1

(w tym przypadku trzeba zdefiniować zakresy MIN i MAX dla każdego słupka)

... lub ekran wyświetlany przez skrypt LUA (gotowe skrypty do ściągnięcia ze stron OpenTX w sekcji Downloads).

Telemetria OpenTX 2.1

Forum 77Hobby
 

Warsztat FrSky 77Hobby
 

 


Strona główna Wróć do kategorii Warsztat FrSky
© 2015-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone przez 77Group Kowalski Szeląg S.J.
Używamy plików cookies, aby nasz serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej na stronie Informacje o cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu

PRZERWA URLOPOWA: 8-19 SIERPNIA

Ostatnie zamówienia przed urlopem będą realizowane w piątek 5. sierpnia. Zamówienia złożone w trakcie urlopu będą realizowane od poniedziałku 22. sierpnia. Do tego terminu możemy także z opóźnieniem odpowiadać na zapytania mailowe oraz w sposób ograniczony na telefony.

Przepraszamy za utrudnienia i pozdrawiamy – 77Hobby